top of page

Hva er EFT?

​Kroppens grunnleggende natur er energi. Når vi er i fysisk eller mental ubalanse, skyldes dette at energifeltet vårt har forstyrrelser i seg. Dette bruker vi EFT til å korrigere.

EFT er en terapiform der vi banker lett på beroligende akupunkturpunkter på kroppen, mens vi retter oppmerksomheten mot problemet vi ønsker å adressere, enten det er en fysisk plage, negative tanker eller vonde følelser. EFT er basert på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energiflyt. 

Hypnosebilde (35 × 20 cm) (45 × 20 cm).png

Punktene man banker på korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet. Forstyrrelser i kroppens energisystem har en dyptgående effekt på den personlige psykologien. Jo mer forstyrrelser, jo mer er vi i ubalanse. Ved å banke på spesifikke punkter på kroppen, samtidig som vi mentalt er tunet inn på det vi ønsker å endre, kan energiforstyrrelser/blokkeringer fjernes/rettes opp. Dette gjenoppretter balansen mellom kropp og sinn, og gir kroppens vedlikeholdssystemer bedre arbeidsvilkår. Dette er bra for både fysisk og mental helse.

​EFT er verdens mest utbredte energi-psykologiske behandlingsmetode og kalles også mental eller psykologisk akupunktur. Grunnen til at det har blitt populært vil jeg anta er fordi det er lett å lære og kan brukes på et så stort spenn av problemer. De fleste energetiske ubalanser blir helt eller delvis fjernet i løpet av kort tids behandling med denne prosessen.

​Terapeuten veileder deg gjennom hele prosessen ved å vise hvilke punkter du skal banke på og hva du skal si. Ettersom teknikken er enkel å lære kan du fortsette å bruke den på egenhånd hvis du skulle ønske det.

Her er noen eksempler på tilstander som EFT har meget god effekt på:

 • Uvaner/avhengighet

 • Frykt/fobier

 • Bekymringer

 • Fysiske plager

 • Selvtillit, forsterke og forbedre selvbildet

 • Fjerne hindringer som begrenser deg

 • Fjerne negative tanker og tankemønster

 • Dempe forstyrrende følelser som frykt, skam og skyld.

 • Fjerne den energetiske ubalansen knyttet til ubehagelige minner/traumer

 • Stressmestring

 • Selvutvikling

 • Mer energi

 • Søvn

bottom of page